Skip to main content

Көмек орталығы

calendar
Мысалы: Жүк , Check-in

Meet&Greet қызметінің ережелері мен шарттары

1. Meet&Greet (бұдан әрі – Қызмет) мыналарды қамтиды:

 •  терминалға кірер жерде күтіп алу немесе ұшып шығу/ұшып келу әуежай аумағындағы өзге жерде кездесу
 •  жолаушының алғашқы боп тіркелуі және жолжүкті тіркеу
 •  жолаушылармен ілесіп жүру (отырғызуға дейін), ұшып келген кезде күтіп алу
 •  жолаушы ұшып келген соң, жолжүкті ұшып келу әуежай аумағындағы кездесу орнына  жеткізу
 •  ұшып келген жолаушыларды әуежай терминалынан шыққанға дейін шығарып салу

2. Тараптардың жауапкершілігі

«Эйр Астана»әуекомпаниясы кез келген «Meet & Greet» пакетін жою немесе өзгерту құқығын

өзіне қалдырады.

Әуекомпания қолданылған шаралардың мұқияттылығына қарамастан, әсересе салдарын

болдырмау мүмкін болмаған, төтенше, тосыннан келген жағдайларда, соның ішінде: кестедегі

кідірістер немесе өзгерістер, техникалық проблемалар немесе техникалық қызмет көрсетуге

байланысты проблемалар, аурулар, қолайсыз ауа райы жағдайлары, үшінші тұлғаларды қамтитын

табиғи және техногендік апаттар, соғыс, террористік актілер, індеттер, пандемиялар, карантин

және басқа да себептерге байланысты жоғалған, зақымдалған заттардың шығынына жауап

бермейді. Әуекомпанияның бақылау аймағынан тыс, алдын алуға болмайтын, төтенше, күтпеген

жағдайларға байланысты жоғалған, зақымдалған заттардың шығынына сіз толық жауапты

боласыз.

2.1  Сіздің әуебилетті брондау процесіндегі әрекеттеріңіз не әрекетсіздігіңіз немесе сіздің билетіңізді брондауға атсалысқан өзге кез келген тұлғаның әрекеттері не әрекетсіздігі нәтижесінде келіп түскен шағымдар, арыздар, (сот шығындарын қоса) залалдарға қатысты Әуекомпания көтерген барлық шығындарды өтеуге келісесіз.

2.2  Әуекомпания қалай болғанда да сіздің алдыңызда ешбір жанама, ілеспе немесе айыппұлдық залалдар үшін жауапты болмайды.

2.3  Қызметтер «Эйр Астана»  АҚ әуекомпаниясы орындайтын және әуебилеттері «Эйр Астана»  (KC) екі әріптік белгісімен брондалған рейстердің жолаушылары үшін ғана жарамды. Ешқандай код-шерингтік және/немесе интерлайн рейстер («Эйр Астана» АҚ әуекомпаниясы іске асыратын және басқа әуекомпаниялар орындайтын; немесе басқа әуекомпаниялар мен «Эйр Астана» АҚ әуекомпаниясы орындайтын) осы бағдарламаға қатыспайды.

2.4  Клиенттің жауапкершілігі:

 • қызмет өкілімен кездесу үшін белгіленген уақытта және белгіленген орынға келу;
 • қажетін болған жағдайда байланысу үшін қолданыстағы телефон нөмірін ұсыну;
 • тасымалдау құжаттарының, визалардың жарамдылығы, заңдылығы және қолданылу мерзімі және шығу/келу елдерінен/елдеріне шығу/кіру рұқсатының болуы;
 • әуебилетті брондау, рейстің күні мен нөмірі туралы ақпарат беру.

2.5  Белгіленген орынға белгіленген уақытта келе алмайтын жағдайда, Клиент Әуекомпания өкіліне көрсетілген телефон нөмірі арқылы кездесу уақытынан кемінде 60 минут бұрын хабарласуы керек.

2.6 Егер Клиент белгіленген орынға белгіленген уақытта келіп, Қызмет өкілін кездестірмесе, өкілге 15 минут ішінде көрсетілген телефон нөмірі арқылы хабарласуы қажет, әйтпесе қызмет көрсетілген болып есептеледі.

2.7  Клиент жолжүкті рәсімдеуге көмектесу үшін стандартқа сай келмейтін жолжүк не тасымалдау нормасынан асатын жолжүк туралы Әуекомпанияға алдын ала хабарлайды. Өзге жағдайда Әуекомпания белгілеген нормаларға сәйкес келмейтін жолжүкті алып жүру Клиенттің өз жауапкершілігі болып табылады.

2.8  Клиент Әуекомпаниямен әуежайда, ұшаққа отырғызу кезінде барлық формальды рәсімдерден уақытылы өтуге жеткілікті уақытты алдын ала келіседі. Ұсынылатын кездесу уақыты –жолаушының әуебилеті брондалған рейс ұшқанға дейін 2 сағат бұрын, бірақ 60 минуттан кем емес. Клиент қызмет өкілінің салғырттығы немесе қасақана әрекеттері не әрекетсіздігі себебінен қызметтердің уақытылы көрсетілмегенін дәлелдеген жағдайларды қоспағанда, Әуекомпания қызмет өкілінің қызметтерді уақытылы көрсетпегені үшін жауапты болмайды.

2.9  Қызметті брондау әлі расталмаған болса, Әуекомпания қызмет құнын өзгертуге құқылы.

3. Қызметті ұсыну мерзімі

Бағалар рейс ұшып шыққанға дейін 2 сағат қызмет көрсетуді және рейс ұшып келгеннен кейін 2

сағат қызмет көрсетуді қамтиды. Уақыт кезеңі рейс келген сәттен және ұшу үшін рейстің

жоспарланған ұшу уақытынан 2 сағат бұрын басталады.

Қызмет құнына нормативтен тыс жолжүк ақысы, сақтандырудың барлық түрлері, соның ішінде

жолжүкті сақтандыру, саяхаттарды сақтандыру, визалық алымдар мен паспортты басып шығару

алымдары және қызметке жатпайтын өзге де шығындар кірмейді.

Қызметті ұсыну уақыты рейс жөнелтілгенге дейін және/немесе рейс келгеннен кейін 2 сағаттан

аспайды.

 

4. Шектеулер

Брондау Алматы-Астана, Астана-Алматы бағыттарында жоспарланған келу/кету уақытынан кемінде 12 сағат бұрын жасалуы керек. Meet&Greet қызметі үшін топтағы брондалатын жолаушылар саны балалар мен сәбилерді

қосқанда 9-дан аспауы тиіс. Қызмет жолаушылардың бір брондауға, топқа кіретініне, соның

ішінде жолаушылардың бір отбасы болып табылатына қарамастан, әр жолаушыға жеке төленеді.

Meet&Greet қызметін Nomad Club жиі ұшатын жолаушыларға сыйлық ретінде берілетін

ұпайлар немесе сертификаттар арқылы сатып алуға болмайды.

 

Meet&Greet қызметін Қазақстан Республикасы аумағындағы «Эйр Астана» кеңселеріндегі

Сыйлық карталары арқылы сатып алуға болады.

 

Meet&Greet қызметінің ақысын төлегеннен кейін, рейс Әуекомпания кінәсінан тоқтатылған

немесе кешіктірілген жағдайларды қоспағанда, қызметті қайта брондау, өзгерту немесе одан

бас тарту мүмкін болмайды.

 

Meet&Greet қызметін басқа жолаушыларға қайта брондау мүмкін емес.

 

Meet&Greet қызметі келесі әрекеттерді қамтымайды:

 • сіздің атыңыздан және/немесе сіздің мүддеңіз үшін кез келген құжатқа қол қою;
 • сіздің атыңыздан және/немесе сіздің мүддеңіз үшін кез келген тәсілмен төлем жүргізу;
 • сіздің атыңыздан және/немесе сіздің мүддеңіз үшін қызметтер/тауарлар сатып алу;
 • осы Ережелер мен шарттарына сәйкес тіркеу кезінде тапсырылған жолжүгіңізден басқа кез келген затты/құжатты/тағамды басқа біреуден және біреуге сіздің атыңыздан және/немесе сіздің мүддеңіз үшін алу/қабылдау/тапсыру;
 • елден не қаладан шығу немесе оған кіру үшін талап етілетін визаны және өзге де құжаттарды рәсімдеу.

5. Қайтаруды рәсімдеу

Meet&Greet қызметі үшін ақшалай қаражатты қайтару келесі жағдайларда жүзеге асырылады:

 • Әуекомпанияның кінәсінан рейстің 2 сағаттан астам уақытқа кідіруі
 • Әуекомпанияның кінәсінан рейс күшінің жойылуы
 • Әуекомпанияның кінәсінан рейс кестесінің өзгеруі

Meet&Greet қызметі үшін ақшалай қаражатты қайтарып алуды рәсімдеу үшін қызметті сатып

алған жерге хабарласу керек.

Қызмет ҚР аумағынан тыс жердегі турагенттіктерде рәсімделген жағдайдан бөлек. Мұндай

жағдайда қайтару Көмек Орталығы арқылы жүзеге асады.

Әуекомпания ақшалай қаражатты әуежайда немесе ұшақтың бортында қайтармайды.

Ақша сатып алу кезінде пайдаланылған банк картасына 5-7 жұмыс күн ішінде қайтарылады.

Жолаушы белгіленген орынға белгіленген уақытта келмеген жағдайда, Meet&Greet қызметі

қайтарылмайды.

 

6. Өзге шарттар

«Эйр Астана»әуекомпаниясы осы Ережелер мен шарттарға өзгерістер енгізу және оны басқаша

етіп өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Қызметті сатып алғанда осы Meet&Greet қызметінің

Ережелерімен және шарттарымен келісетініңізді растайсыз.

 

Аталған Ережелер мен шарттар «Эйр Астана» әуекомпаниясының Тасымалдау ережелерімен, Вебсайтты қолдану ережелері мен шарттарымен, Құпиялылық және қауіпсіздікті қамтамасыз ету

саясатымен бірге қаралуы тиіс, олармен airastana.com сайтында танысуға болады.

«Эйр Астана» әуекомпаниясының көрсетілген қандай да құқықты пайдаланбауын болашақта

мұндай құқықтарды пайдалану құқығынан бас тарту немесе босатуы ретінде қарастырылмауы

тиіс.

Осы мақала пайдалы болды ма?